Dotacje: Dotacja Aglomeracji Wrocław

 • Dla kogo

  osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne będące wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego

  osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii), na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości

 • Przyznanie

  na nieruchomość, w której zainstalowano instalację fotowoltaiczną lub nowoczesne źródło ciepła spełniające najwyższe normy tj. pompa ciepła, gruntowny wymiennik ciepła lub kolektory słoneczne, rekuperator 

  Warunkiem uzyskania i korzystania ze zwolnienia, jest poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 15 000 złotych brutto ( potwierdzone fakturami) oraz podłączenie do budynku lub jego części instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika  ciepła ich działanie przez cały okres  korzystania   ze zwolnienia

 • Przez kogo:

  Urząd Miasta Wrocławia

 • Wartość zwolnienia

  dla zgłoszeń składanych od dnia 1 marca 2021 roku wprowadza się ograniczenie wielkości zwolnienia do maksymalnie połowy poniesionych kosztów inwestycji

 • Do kiedy

  na okres 5 lat

Wniosek generujemy za pomocą dedykowanego narzędzia GWD (Generator Wniosków o Dotację) oraz podpisać podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Instrukcję wypełnienia znajdziesz tutaj:

Imię *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwisko *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Email *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Krok 1

wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/news/32812/FORMULARZ-ZGOSZENIOWY-ENERGETYKA-2020-wzr.xlsx
Zgłoszenia można dokonać na dowolnym etapie inwestycji. Ważne jest tylko, aby wpis był dokonany na dzień składania wniosku o zwolnienie, ponieważ jest on Załącznikiem do Wniosku.

Krok 2

1. Podatnik wypełnia załącznik nr 1-2 oraz IN- 1 i ZIN – 1/3 (wzory do pobrania na https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/zwolnienia-dla-osob-fizycznych-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej)
2. Dodatkowo, podatnik przekazuje:
• faktury potwierdzające montaż i potwierdzenie przelewu
• zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Jeżeli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, dodatkowo konieczne jest:
• oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub o jej braku
• formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• oświadczenie o sposobie wykorzystania nieruchomości (można je złożyć odręcznie dopisane na wniosku), np. że nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na cele mieszkalne
• rzut budynku ze wskazaniem przeznaczenia powierzchni (przydatne jeżeli budynek wykorzystywany jest na różne rodzaje działalności)
• oświadczenie o pochodzeniu środków, z których sfinansowano instalację (ze wskazaniem czy są to środki własne, kredyt, finansowanie ze środków publicznych, itd.)
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Multisun Sp. z o.o. znajduje się → Klauzula informacyjna.
*Pola obowiązkowe