Dotacje

Czyste Powietrze

DLA KOGO

dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Kawka

DLA KOGO

dla właściciela mieszkania lub domu we Wrocławiu, najemcy mieszkania komunalnego, osoby, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu); 

Dla osoby prowadząca w swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (dotacja stanowi pomoc de minimis);

W mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, ekogroszek itp.).

Mój Prąd 4.0

DLA KOGO

Czwarta edycja programu Mój Prąd, skierowana jest do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billingu. O dotację, mogą również zabiegać prosumenci dotychczas rozliczający się w systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń (net-billing). UWAGA: Firma Multisun nie prowadzi doradztwa w zakresie  wyboru systemu rozliczeniowego. Każdy z Państwa powinien dokonać własnej analizy opłacalności net-billing i net-metering.

Dotacja Aglomeracji Wrocław

DLA KOGO

osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne będące wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego;

osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii), na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości