Dotacje UE

Multisun Wielkopolska sp. z o.o. sp.k.realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – innowacyjnych konstrukcji nośnych instalacji fotowoltaicznych na rynek CHIN, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej rozwiązań oferowanych przez przedsiębiorstwo Multisun Wielkopolska sp. z o.o. sp.k. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

Multisun Wielkopolska sp. z o.o. sp.k. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – innowacyjnych konstrukcji nośnych instalacji fotowoltaicznych na rynek SENEGALU, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej rozwiązań oferowanych przez przedsiębiorstwo Multisun Wielkopolska sp. z o.o. sp.k. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

Multisun Wielkopolska sp. z o.o. sp.k. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – innowacyjnych konstrukcji nośnych instalacji fotowoltaicznych na rynek SINGAPURU, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej rozwiązań oferowanych przez przedsiębiorstwo Multisun Wielkopolska sp. z o.o. sp.k. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

Dotacje

Czyste Powietrze

DLA KOGO

dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Kawka

DLA KOGO

dla właściciela mieszkania lub domu we Wrocławiu, najemcy mieszkania komunalnego, osoby, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu); 

Dla osoby prowadząca w swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (dotacja stanowi pomoc de minimis);

W mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, ekogroszek itp.).

Mój Prąd 4.0

DLA KOGO

Czwarta edycja programu Mój Prąd, skierowana jest do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billingu. O dotację, mogą również zabiegać prosumenci dotychczas rozliczający się w systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń (net-billing). UWAGA: Firma Multisun nie prowadzi doradztwa w zakresie  wyboru systemu rozliczeniowego. Każdy z Państwa powinien dokonać własnej analizy opłacalności net-billing i net-metering.

Dotacja Aglomeracji Wrocław

DLA KOGO

osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne będące wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego;

osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii), na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości