Dotacje: KAWKA

 • Dla kogo

  Kto może dostać dopłaty:

  • właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu (osoba fizyczna, firma dopłaty nie dostanie; sytuacja prawna mieszkania musi być uregulowana),
  • najemca mieszkania komunalnego;
  • osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu);
  • osoba prowadząca w swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (dotacja stanowi pomoc de minimis);
  • w mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, ekogroszek itp.).
 • Przyznanie

  miejski program na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe lub olejowe, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej)

  Na co można wydać dotację:

  demontaż ogrzewania na paliwo stałe, przy czym:

  • koszt demontażu jednego pieca kaflowego wraz z wywozem gruzu – do 1000 złotych;
  • koszt demontażu kotła c.o. – do 300 złotych;
  • koszt demontażu pieca stałopalnego – do 200 zł;
  • koszt demontażu instalacji CO – do 2000 zł.

  koszt zakupu, montażu i uruchomienia systemu ogrzewania,

  • koszt modernizacji lub budowy systemów odprowadzania spalin i wentylacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
  • koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej do lokalu, dokonanej w celu prawidłowego funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania,
  • koszt montażu wspólnych dla wielu lokali źródeł ciepła.

  WAZNE:

  • nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
  • wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
  • przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, odwiedzą Ciebie kontrolerzy, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) jest sprawny piec na paliwo stałe. Musisz im pozwolić sprawdzić wszystkie pomieszczenia (UWAGA: w czasie pandemii koronawirusa kontrole odbywają się zdalnie);
  • Jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego zgodę na zmianę systemu ogrzewania (pełnomocnictwo);
  • inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.
 • Przez kogo:

  Urząd Miejski Wrocławia

  Ścieżka dotacji:

  Wniosek o udzielenie dotacji – wersja papierowa!

  • Dane dalszych wnioskodawców
  • Pełnomocnictwo pojedyncze
  • Pełnomocnictwo zbiorowe

  Wniosek o rozliczenie dotacji – wersja papierowa

  • Dalsze koszty kwalifikowane instalacji ogrzewania niskoemisyjnego
  • Protokół likwidacji ( wzór)
  • Protokół instalacji ( wzór)
  • Zestawienie kosztów inwestycji
 • Dofinansowanie

  Wysokość dofinansowania może wynieść do 100 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 12 tysięcy zł (w 2022 r.). Piec możesz wymienić nawet bez wkładu własnego.

   

 • Do kiedy?

  wnioski można składać w trybie ciągłym do końca 2024 roku (co roku niższa kwota dotacji)

Pamiętaj: nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie

Imię *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwisko *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Email *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

jeżeli jesteś jedynym właścicielem przygotuj:

- dowód własności lokalu: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych,

- zgodę wspólnoty w formie uchwały na wykonanie przyłączenia do istniejącej instalacji gazu oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

jeżeli właścicieli jest więcej:

- to do powyższych dokumentów potrzebne jest pełnomocnictwo (współwłaściciele muszą wyznaczyć swojego pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w trakcie załatwiania formalności)

jeżeli właścicielem jest Gmina Wrocław to potrzebny jest:


- dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu,

- wstępna zgoda właściciela nieruchomości (ZZK lub Wrocławskich Mieszkań).

- w późniejszym czasie ostateczna zgoda właściciela nieruchomości na wymianę źródła ogrzewania, która zezwala na rozpoczęcie prac budowlanych.
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dokumenty związane z pracami budowlanymi:

- warunki przyłączenia do sieci gazowej

- opinia kominiarska

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę
Warunki przyłączenia do sieci gazowej
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
opinia kominiarska
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
warunki przyłączenia do sieci gazowej
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Multisun Sp. z o.o. znajduje się → Klauzula informacyjna.

*Pola obowiązkowe