Dotacje: Mój Prąd 4.0

Czwarta edycja programu Mój Prąd, skierowana jest do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billingu. O dotację, mogą również zabiegać prosumenci dotychczas rozliczający się w systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń (net-billing). UWAGA: Firma Multisun nie prowadzi doradztwa w zakresie  wyboru systemu rozliczeniowego. Każdy z Państwa powinien dokonać własnej analizy opłacalności net-billing i net-metering.

 • Dla kogo

  ·        osoby fizyczne, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD)

  ·        wytwarzają energię elektryczną z domowych instalacji PV na własne potrzeby

  ·        prosumenci, posiadający przydomowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW,

  ·        realizacja inwestycji w fotowoltaikę i wszelkich koszty kwalifikowanych: od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,

 • Zasady

  • dotacja tylko na instalację PV do 4,000 zł
  • dotacja na instalację PV w połączeniu z innym elementem wymienionym poniżej do 5,000 zł (zamiast 4.000 zł)
  • dotacja na magazyn ciepła do 5,000 zł
  • dotacja na magazynu energii do 7,500 zł
  • dofinansowanie do systemów zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS) do 3,000 zł *

  * uzależnione od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

  Przykładowo, decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła można otrzymać nawet 10.000 zł (5.000 zł + 5.000 zł). Z kolei inwestując w instalację PV z magazynem energii i systemem zarządzania energią możemy otrzymać nawet 15.500 zł (5.000 zł + 7.500 zł +

 • Przyznanie

  Na jaką inwestycję?

  • nowe instalacje, które będą rozliczane w nowym systemie net-billing
  • instalacje już istniejące, rozliczane w systemie opustów (net-metering), pod warunkiem że ich właściciele zdecydują się przejść na nowy system rozliczeń (net-billing)
  • magazyny energii i ciepła oraz zintegrowane z urządzeniami systemy zarządzania energią
  • W przypadku posiadania dwóch instalacji, można wnioskować o dofinansowanie do każdej z nich.

  Ważne! O dotację mogą się ubiegać obecni beneficjenci, którzy korzystali z dotacji w poprzednich latach pod warunkiem:

  • zakupu komponentów takich jak magazyny energii, magazyn ciepła lub systemy zarządzania energią,
  • przejścia na nowy system rozliczeń net-billing
 • Przez kogo:

  NFOŚiGW

 • Warunki

  Składanie wniosków.

  Należy założyć konto w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) i podpisać za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatem kwalifikowanym, a następnie wysyłać wniosek online.

  Pomoc Multisun

  Nasi specjaliści pomogą w przygotowaniu Wniosku na Państwa wyraźne życzenie. Taka pomoc jest nieodpłatna.

Wniosek generujemy za pomocą dedykowanego narzędzia GWD (Generator Wniosków o Dotację) oraz podpisać podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Instrukcję wypełnienia znajdziesz tutaj:

Imię *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwisko *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Email *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dowód zapłaty wygenerowany w systemie bankowym
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przełączenie instalacji PV
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(opcja)
pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek w Państwa imieniu składany będzie przez pełnomocnika
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Multisun Sp. z o.o. znajduje się → Klauzula informacyjna.
*Pola obowiązkowe